หน้าแรก | ติดต่อสอบถาม | ผังเว็บไซต์
:: เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ งานคลังเลือด โรงพยาบาลสตูล และโรงพยาบาลละงู ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ตลอดเดือนสิงหาคม 2560 ณ หน่วยเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิต สอบถามได้ที่ โทร. 074-711998 ::

21 ต.ค 58 เวลา 13.00 น. เหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมกับ พมจ.สตูล / อ.ควนโดน ออกเยี่ยมพร้อมมอบถุงเครื่องอุปโภค เป็นกำลังใจ และมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ ครอบครัว นางประทีป มาลินี อายุ 66 ปี ราษฎร ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล

17 ธ.ค. 58 เวลา 09.30 น. นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกับคณะแพทย์ พอ.สว. / อสม.และประชาชนในพื้นที่ ณ อาคารเอนกประสงค์ ม.3 บ้านปูยู อ.เมือง จ.สตูล

11 ธ.ค. 58 เวลา 09.00 น. นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล มอบหมายให้คณะกรรมการ / สมาชิกเหล่ากาชาด จ.สตูล ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ บจ.ฮอนด้าพิธานพาณิชย์ คลองขุด อ.เมืองสตูล 21 ธ.ค. 58 เวลา 10.00 น. นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน พร้อมทั้งส่งวิทยากรไปให้ความรู้ และเผยแพร่หลักการกาชาด ร่วมกับ กศน.อ.ทุ่งหว้า ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน ณ ภูริศึกษาวิชชาลัย ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
อ่านทั้งหมด >> อ่านทั้งหมด >> อ่านทั้งหมด >> อ่านทั้งหมด >>
15 ธ.ค. 58 เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทยฯ ส่วนภูมิภาค ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบของ/เลี้ยงอาหารเด็กพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จ.สตูล 14 มี.ค. 59 เวลา 10.00 น. นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล เป็นประธานมอบของรางวัล ให้แก่ผู้โชคดีสลากกาชาด ประจำปี 2559 ณ บริเวณหน้า สนง.เหล่ากาชาด จ. สตูล ประชุมสัมมนาเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 12 (ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ครั้งที่ 2/2558 ณ จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 16 ธ.ค. 58 เวลา 14.00 น. นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้คณะกรรมการ / สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมพิธีถวายการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค ณ วัดชนาธิปเฉลิม(พระอารามหลวง) ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
อ่านทั้งหมด >> อ่านทั้งหมด >> อ่านทั้งหมด >> อ่านทั้งหมด >>