หน้าหลัก :: สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล |
หน้าแรก | ติดต่อสอบถาม | ผังเว็บไซต์

:: เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ งานคลังเลือด โรงพยาบาลสตูล และโรงพยาบาลละงู จัดโครงการ “ร้อยดวงใจบริจาคโลหิต ทำดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ตลอดปี 2560 ณ หน่วยเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิต สอบถามได้ที่ โทร. 074-711998 ::

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดสตูล ประจำปี 2561

16 มี.ค. 60 เวลา 13.30 น. นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล มอบหมายให้นางชลธิชา หะยีมะสาและ ภริยา นอ.ละงู พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมกับ อ.ควนกาหลง ลงพื้นที่เยี่ยมมอบถุงยังชีพให้แก่ ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล 16 มี.ค. 60 เวลา 10.00 น. นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล มอบหมายให้ นางชลธิชา หะยีมะสาและ ภริยา นอ.ละงู และคณะกรรมการ/ สมาชิกเหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมกับ จังหวัดสตูล/ สสจ.สตูล/ อ.ท่าแพ ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ฯ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ยากไร้ จำนวน 60 ถุง ณ โรงเรียนบ้านควนเก ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล 22 มี.ค. 60 เหล่ากาชาด จ.สตูล ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.เมืองสตูล มีผู้บริจาคโลหิตได้ 69 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 31,050 ซีซี 8 ก.พ. 60 เวลา 09.00 น. นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล เป็นประธานเปิดการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ (ตามต้นแบบสภากาชาดไทย) รุ่น 76/สต.1 โดยมีคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล วิทยากรจากสภากาชาดไทย และผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 67 คน ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
อ่านทั้งหมด >> อ่านทั้งหมด >> อ่านทั้งหมด >> อ่านทั้งหมด >>
22 มี.ค. 60 เวลา 09.30 น. นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมกับ สสจ.สตูล และ อ.ควนโดน ร่วมลงพื้นที่ เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ อ.ควนโดน จ.สตูล จำนวน 2 ราย 14 มี.ค. 60 เวลา 13.30 น. นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผวจ.สตูล พร้อมด้วย นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการมอบของรางวัล ให้แก่ผู้ถูกรางวัลสลากกาชาด จ.สตูล ประจำปี 2560 ณ บริเวณหน้า สนง.เหล่ากาชาด จ.สตูล เมื่อวันที่ 16-17 มี.ค. 60 เหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมประชุมสัมมนาเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 12 (ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ณ โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส 9 มี.ค. 60 เวลา 10.00 น. นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล มอบหมายให้ นางชลธิชา หะยีมะสาและ ภริยา นอ.ละงู พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมพิธีมอบของพระราชทาน จากมูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัลยา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ หอประชุม รร.กำแพงวิทยา อ.ละงู จ.สตูล
อ่านทั้งหมด >> อ่านทั้งหมด >> อ่านทั้งหมด >> อ่านทั้งหมด >>

 

 

แผนออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน มีนาคม 2561
การใช้เครื่องหมายกาชาด
โครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการบริจาคดวงตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี