หน้าแรก | ติดต่อสอบถาม | ผังเว็บไซต์
:: เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ งานคลังเลือด โรงพยาบาลสตูล และโรงพยาบาลละงู ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ตลอดปี 2560 ณ หน่วยเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิต สอบถามได้ที่ โทร. 074-711998 ::


งานพัฒนาศักยภาพกรรมการ/สมาชิก

ประชุมสัมมนาเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 12 (ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ครั้งที่ 2/2558

เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 นางอนงค์ศรี สิมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมคณะกรรมการ/ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล  เดินทางไปร่วมการประชุมสัมม นาเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 12 (ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ครั้งที่ 2/ 2558 ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจ ังหวัดพัทลุง
 
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8