หน้าแรก | ติดต่อสอบถาม | ผังเว็บไซต์
:: เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ งานคลังเลือด โรงพยาบาลสตูล และโรงพยาบาลละงู ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ตลอดปี 2560 ณ หน่วยเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิต สอบถามได้ที่ โทร. 074-711998 ::


งานโครงการในพระราชดำริ

โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ส่วนภูมิภาค มอบของ/เลี้ยงอาหารเด็กพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สตูล

วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด จ.สตูล / พัฒนาสังคมและความมั่นคง จ.สตูล / ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดสตูล ร่วมจัดกิจกรรมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และเลี้ยงอาหารผู้พิการและเด็กพิเศษ ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ส่วนภูมิภาค เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดสตูลและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล โดยมีนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผวจ.สตูล เป็นประธานพิธีเปิดฯ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล

โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ส่วนภูมิภาค มอบของ/เลี้ยงอาหารผู้ต้องขังหญิง

วันที่14 สิงหาคม 2558 เวลา 10.30 น. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นำโดย นางอนงค์ศรี สิมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดสตูล ส่วนราชการทุกส่วนในจังหวัดสตูล ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดสตูล ร่วมจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ส่วนภูมิภาค เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายนิมิตร นิลวัตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมฯ ณ เรือนจำจังหวัดสตูล

ออกตรวจเยี่ยมเด็กนักเรียนทุนในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ออกตรวจเยี่ยมเด็กนักเรียนทุนในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งสิ้น 10 ราย โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนสตูลวิทยา 2 ราย และโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” 8 ราย มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการเป็นอยู่ ผลการเรียน การใช้จ่ายเงินทุน ความประพฤติ และให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตและการศึกษาต่อ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ อุปโภคบริโภคให้แก่นักเรียนทุนในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีด้วย

ออกเยี่ยมคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา นางอนงค์ศรี สิมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยกรรมการ/ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล  ออกเยี่ยมคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 ในพื้นที่จังหวัดสตูล จำนวน 4 ราย อำเภอควนโดน 2 ราย คือ นางมีหน๊ะ บิลเส็น นายอับดุลหมาดหมาน ใบกอเด็ม และอำเภอควนกาหลง จำนวน 2 ราย คือ นางสรณ์ศิริ เลิศมัลลิกาพร นายชาญ เชื้อดวงผุย โดยมีการแนะนำวิธีการดูแลตั วเอง ดูแลเรื่องอาหาร และให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ