หน้าแรก | ติดต่อสอบถาม | ผังเว็บไซต์
:: เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ งานคลังเลือด โรงพยาบาลสตูล และโรงพยาบาลละงู ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ตลอดปี 2560 ณ หน่วยเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิต สอบถามได้ที่ โทร. 074-711998 ::


งานสนับสนุนยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด

ร่วมเป็นวิทยากรเผยแพร่หลักการกาชาด และให้ความรู้ด้านอาสายุวกา ชาดแก่ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรยุวกาชาดนอกโรงเรียน

21 ธ.ค. 58 เวลา 10.00 น. นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการค่ายอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน จัดโดย กศน.อ.ทุ่งหว้า ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2558 พร้อมกันนี้เหล่ากาชาด จ.สตูล มอบหมายให้ น.ส.ธมนต์รัญชน์ ดิษฐารณัชย์ และ น.ส.ไพลิน ไชยภักดี กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และเผยแพร่หลักการกาชาด แก่ผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน ณ ภูริศึกษาวิชชาลัย ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ. สตูล

การอบรมปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โครงการ 100 โรงเรียน 10,000 คน เยาวชนจิตอาสา CPR กู้ชีพ

วันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. นางอนงค์ศรี สิมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติในการอบรมปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โครงการ 100 โรงเรียน 10,000 คน เยาวชนจิตอาสา CPR กู้ชีพ สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานเปิดการอบรมฯ ณ โรงเรียนสตูลวิทยา ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ร่วมเป็นวิทยากรเผยแพร่หลักการกาชาด และให้ความรู้ด้านอาสายุวกา ชาดแก่ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรยุวกาชาดนอกโรงเรียน

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. นางอนงค์ศรี สิมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางสาวธมนต์รัญชน์ ดิษฐารณัชย์ และนางจุรีย์ หนูแก้ว คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวั ดสตูล ร่วมเป็นวิทยากรเผยแพร่หลักการกาชาด และให้ความรู้ด้านอาสายุวกาชาดแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ในโครงการอบรมหลักสูตรยุวกาชาดนอกโรงเรียน ซึ่งทางศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมลลิตารีสอร์ท ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

เชิญส่งผลงานประกวด

ขอเชิญอาสายุวกาชาด ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสร้า งสรรค์คลิปวีดีโอ ในหัวข้อ "อาสายุวกาชาดมีคุณธรรม จิตอาสา พึ่งพาได้"
รายละเอียดอื่นๆ http:// thaircy.redcross.or.th/ blog/ การประกวดสร้างสรรค์คลิปวีดี โอ-“อาสายุวกาชาดมีคุณธรรม- จิตอาสา-พึ่งพาได้” 
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8