หน้าแรก | ติดต่อสอบถาม | ผังเว็บไซต์
:: เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ งานคลังเลือด โรงพยาบาลสตูล และโรงพยาบาลละงู ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ตลอดปี 2560 ณ หน่วยเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิต สอบถามได้ที่ โทร. 074-711998 ::


งานรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ บจ.ฮอนด้าพิธานพาณิชย์ คลองขุด อ.เมืองสตูล

วันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด จ.สตูล ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ตามโครงการ "ใจอาสาบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา" สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ บจ.ฮอนด้าพิธานพาณิชย์ คลองขุด อ.เมืองสตูล

ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ อบต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล

วันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด จ.สตูล ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ตามโครงการ "ใจอาสาบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา" สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 มีครูและนักเรียนร่วมบริจาคโลหิตมีนายบุญช่วย หอมยามเย็น นายอำเภอควนกาหลง ให้การต้อนรับ ณ อบต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล

ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ รร.ท่าแพผดุงวิทย์ อ.ท่าแพ จ.สตูล

วันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับงานคลังเลือด โรงพยาบาลสตูล ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ตามโครงการ "ใจอาสาบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา" สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 มีครูและนักเรียนร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ อ.ท่าแพ จ.สตูล มีผู้บริจาคโลหิตได้จำนวน 27 ราย ได้รับปริมาณโลหิต 12,150 ซีซี

ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ กองร้อย ตชด.ที่ 436 อ.เมือง จังหวัดสตูล

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับงานคลังเลือด โรงพยาบาลสตูล ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ตามโครงการ "ใจอาสาบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา" สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 มีหน่วยงานต่างๆ ประชาชนและนักเรียนใกล้เคียงร่วมบริจาคโลหิต ณ กองร้อย ตชด.ที่ 436 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล มีผู้บริจาคโลหิตได้จำนวน 87 ราย ได้รับปริมาณโลหิต 39,150 ซีซี
 
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8