หน้าแรก | ติดต่อสอบถาม | ผังเว็บไซต์
:: เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ งานคลังเลือด โรงพยาบาลสตูล และโรงพยาบาลละงู ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 และตลอดปี 2560 ณ หน่วยเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิต สอบถามได้ที่ โทร. 074-711998 ::


งานด้านสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ณ รร.บ้านสาครเหนือ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล มอบหมายให้คณะกรรมการ/ สมาชิกเหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมโครงการออกหน่วยบำบัดทุ กข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.สตูล ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยเหล่ากาชาด จ.สตูล ได้มอบถุงเครื่องอุปโภคบริโ ภคให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่่ จำนวน 10 ถุง ณ รร.บ้านสาครเหนือ ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล

มอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้

24 มี.ค. 59 เวลา 14.00 น. นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล และประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.สตูล พร้อมด้วย นางโสภา เรือนสูง รองนายกเหล่ากาชาด จ.สตูล คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมกับ อำเภอทุ่งหว้า อบต.นาทอน กำนัน ต.นาทอน เจ้าที่สาธารณสุข/อสม. บ้านนาทอน อ.ทุ่งหว้า ออกเยี่ยมบ้านและครอบครัวของ นายสุรินทร์ พีระพันธ์ อายุ 34 ปี อยู่บ้านเลขที่ 87 ม.1 บ้านนาทอน ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากได้คลอดบุตรแฝด จำนวน 3 คน มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ก่อนหน้านี้ก็มีบุตรแล้ว 2 คน(กำลังเรียน) รวมเป็น 5 คน ประกอบกับครอบครัวมีฐานะยากจน มีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้ประมาณ 200 บาท/วัน สภาพบ้านเป็นเพิงไม่แข็งแรง ชำรุด ทรุดโทรม จึงมาอาศัยอยู่กับย่าของเด็ก ณ บ้านเลขที่ 88/1 บ้านนาทอน ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ในการนี้เหล่ากาชาด จ.สตูล ได้มอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นกำลังใจและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น จำนวน 2 ถุง เงินจำนวน 1,000 บาท พร้อมทั้งมีผู้ร่วมบริจาคนมผงสำหรับเด็ก เสื้อผ้าสำหรับเด็ก และเครื่องนอนสำหรับเด็ก เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของนายสุรินทร์ และประสานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือตามสมควรต่อไป

มอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

22 มี.ค. 59 เวลา 09.00 น. นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล เป็นประธานเปิดงานตำมะลังร่วมใจเพื่อชะลอไต World Kidney Day วันไตโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมกับ โรงพยาบาลสตูล สาธารณสุข จ.สตูล และ อบต.ตำมะลัง ในการนี้เหล่ากาชาด จ.สตูล ได้มอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำมะลัง ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล

ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ เกาะยะระโตดนุ้ย ต.เกาะบูโหลนดอน ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้้้คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ สสจ.สตูล ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. พร้อมทั้งเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ ในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านเกาะบูโหลน ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ เกาะยะระโตดนุ้ย ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล

วันพุธที่ 16 มี.ค.59 เวลา 10.00 น. นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล / ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด สตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการ/ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล  ร่วมกับ สสจ.สตูล ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. พร้อมทั้งเยี่ยมและมอบสิ่งข องช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแ ก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ ในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล จ.สตูล มีผู้รับบริการหน่วยแพทย์ พอ.สว.วันนี้ รวม 93 คน ดังนี้ แพทย์ตรวจทั่วไป 46 ราย ทันตกรรม 21 ราย ตรวจและจ่ายยาแพทย์แผนไทย 26 ราย

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ณ โรงเรียนบ้านย่านซื่อ "มิตรภาพที่ 147"

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอ อกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสตูล ร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  ประจำปีงบประมาณ 2559 พร้อมกันนี้ นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการ/ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล  ร่วมมอบถุงเครื่องอุปโภคบริ โภคให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธให้บริ การจากหน่วยงานราชการต่างๆ ของจังหวัดสตูล ณ โรงเรียนบ้านย่านซื่อ "มิตรภาพที่ 147" หมู่ที่ 2 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
 
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8