หน้าแรก | ติดต่อสอบถาม | ผังเว็บไซต์
:: เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ งานคลังเลือด โรงพยาบาลสตูล และโรงพยาบาลละงู ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 และตลอดปี 2560 ณ หน่วยเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิต สอบถามได้ที่ โทร. 074-711998 ::


งานด้านบรรเทาทุกข์

นิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้ประสบภัย(อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนางอนงค์ศรี สิมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล และหน่วยงานราชการต่างๆ ร่วมต้อนรับนายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ฯ มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้ประสบภัย(อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล จำนวน 2,388 ครอบครัว ณ โรงยิมสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ (บ้านทางงอ) หมู่ที่ 4 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงยังชีพพระราชทานเพื่อ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสตูล

วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงยังชีพพระราชทานเพื่อ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสตูล โดย นายเดชรัฐ สิมศิริ ผวจ.สตูล ในฐานะ ประธานมูลนิธิราชประชานุเคร าะห์ฯ ประจำจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นางอนงค์ศรี สิมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล และคณะกรรมการ/ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล  ร่วมอันเชิญถุงยังชีพพระราช ทาน มอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัย จำนวน 1,300 ครอบครัว ในเขตอำเภอเมือง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 42 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ออกพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นายสำคัญ อรทัย เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ออกพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย นางคิ่น อินทร์ทอง ราษฎร หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล บ้านที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหลัง ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 6 คน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นเบื้องต้นแล้ว

ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ณ ตำบลเขาขาว ตำบลปากน้ำ และตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. นางอนงค์ศรี สิมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการ/ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล  ออกเยี่ยมเยียน พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อเป็น กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัย หลังจากได้เกิดพายุฝน และลมกรรโชกแรงทำให้ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย จำนวน 5 หลัง ในพื้นที่ตำบลเขาขาว ตำบลปากน้ำ และตำบลละงู อำเภอละงู

ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล

วันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ออกพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย  นายสอแหล๊ะ เหล็มสีฟุต ราษฎร หมู่ที่ 4 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ออกพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 15.00 น. นางอนงค์ศรี สิมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ออกพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย  นางรุ่น มเหสี ราษฎร หมู่ที่ 7 ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น. นางอนงค์ศรี สิมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ออกพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ ให้กับครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย นายเกรียงศักดิ์ หลีเจริญ ราษฎร หมู่ 10 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านตันหยงลาไน้ ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. นางอนงค์ศรี สิมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยกรรมการ/ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำ บลแหลมสนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำเภอละงู จังหวัดสตูล มอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภคพ ร้อมทั้งเยี่ยมเยียนเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัย ไฟไหม้ที่พักอาศัย และประชาชน ณ บ้านตันหยงลาไน้ ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล ทั้งนี้มีได้รับผลกระทบทั้ง หมด 9 หลัง เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นำโดย นางอนงค์ศรี สิมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป

ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ตำบลฉลุง และตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

วันอังคาร ที่ 7 ตุลาคม 2557 เวลา 12.00 น.นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วย นางอนงค์ศรี สิมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ กรรมการ/ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตำบลฉลุงและตำบลเกตรี เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ซึ่งทางนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ได้สนับสนุน สร้างความดีใจแก่ชาวบ้านที่ประสบภัยเป็นอย่างมาก
 
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8