หน้าแรก | ติดต่อสอบถาม | ผังเว็บไซต์
:: เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ งานคลังเลือด โรงพยาบาลสตูล และโรงพยาบาลละงู ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 และตลอดปี 2560 ณ หน่วยเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิต สอบถามได้ที่ โทร. 074-711998 ::


งานด้านบรรเทาทุกข์

เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย นางสาปีน๊ะ ยามาซิ ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

วันที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พมจ.สตูล นายศิลปชัย เรือนสูง นายอำเภอละงู และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวของ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบถุงยังชีพพร้อมเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ครอบครัวของนางสาปีน๊ะ ยามาซิ ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 232 หมู่ที่ 14 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย นายสมโชค ศรีสังเวช ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล

วันที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 11.30 น. นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นายชอบ จันทร์ฉาย นายอำเภอท่าแพ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวของ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบถุงยังชีพพร้อมเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ครอบครัวของนายสมโชค ศรีสังเวช ผู้ประสบอัคคีภัย(ไหม้ทั้งหลัง) ณ บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย นายจิน พรหมเมศว์ บ้านนาแค ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล

วันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล/ประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.สตูล ร่วมกับนายศักดา วิทยาศิริกุล นายอำเภอเมืองสตูล เทศบาลตำบลคลองขุด ผู้ใหญ่บ้านนาแค ออกเยี่ยมพร้อมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย เมื่อบ่ายวันที่ 26 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นบ้านพักของ นางเลี่ยม ศิริวัง อายุ 83 ปี บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ทรัพย์สินภายในบ้านได้รับความเสียหายทั้งหมด โดยไฟลามมายังบ้านของลูกชายที่อยู่ติดกัน คือบ้านของ นายจิน พรหมเมศว์ บ้านเลขที่ 165 ม.5 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล ทรัพย์สิ้นเสียหายไปส่วนหนึ่งเช่นกัน โดยเหล่ากาชาด จ.สตูล ได้มอบถุงยังชีพและมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย และประสานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือต่อไป

ร่วมกับ พมจ.สตูล เยี่ยมบ้านและมอบถุงยังชีพแก่ นางประทีป มาลีนี ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล

21 ต.ค 58 เวลา 13.00 น. เหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมกับ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สตูล / อ.ควนโดน ออกเยี่ยมพร้อมมอบถุงเครื่องอุปโภคเป็นกำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ ครอบครัว นางประทีป มาลินี อายุ 66 ปี ราษฎร ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล ผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย มีฐานะยากจน มีความต้องการซ่อมแซมบ้าน เนื่องจากหลังคาผุพัง ผนังกร่อนน้ำซึมเข้าบ้าน ซึ่งขณะนี้ทาง อ.ควนโดน ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ามาซ่อมแซมให้ต่อไป

เยี่ยมพร้อมมอบถุงยังชีพเป็นกำลังใจให้แก่บ้านผู้ประสบอัคคีภัย พื้นที่ ต.เกตรี อ.เมืองสตูล

วันที่ 5 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น. นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาด จังหวัดสตูลและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ออกเยี่ยมพร้อมมอบถุงยังชีพเป็นกำลังใจให้แก่บ้านผู้ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2559 ซึ่งเป็นบ้านพักของ น.ส. อัจฉราภรณ์ วิสมิตะนันท์ บ้านเลขที่ 304 หมู่ที่ 4 ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ทรัพย์สินภายในบ้านได้รับความเสียหายทั้งหมด ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวของได้ให้ความช่วยเหลือไปในเบื้องต้นต่อไป

ร่วมกับ พมจ.สตูล เยี่ยมบ้านและมอบถุงยังชีพแก่ นางประทีป มาลีนี ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล

21 ต.ค 58 เวลา 13.00 น. เหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมกับ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สตูล / อ.ควนโดน ออกเยี่ยมพร้อมมอบถุงเครื่องอุปโภคเป็นกำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ ครอบครัว นางประทีป มาลินี อายุ 66 ปี ราษฎร ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล ผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย มีฐานะยากจน มีความต้องการซ่อมแซมบ้าน เนื่องจากหลังคาผุพัง ผนังกร่อนน้ำซึมเข้าบ้าน ซึ่งขณะนี้ทาง อ.ควนโดน ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ามาซ่อมแซมให้ต่อไป

เยี่ยมบ้านและมอบถุงยังชีพแก่ นายวีระศักดิ์ ขันธนิยม ผู้ประสบภัยวาตภัย ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. นางอนงค์ศรี สิมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางพัชนี นิลวัตร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นำคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช) โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ นำโดย นางสาวองุ่น วงศ์เจริญ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร พร้อมคณะ เดินทางไปมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลขอนคลาน 350 ถุง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

เยี่ยมบ้านและมอบถุงยังชีพแก่ นายวีระศักดิ์ ขันธนิยม ผู้ประสบภัยวาตภัย ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

วันที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. นางอนงค์ศรี สิมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นางพัชนี นิลวัตร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นำคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช) โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ นำโดย นางสาวองุ่น วงศ์เจริญ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธรฯ พร้อมคณะ เดินทางไปมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอละงู 225 ถุง ณ ที่ว่าการอำเภอละงู จังหวัดสตูล

เยี่ยมบ้านและมอบถุงยังชีพแก่ นายวีระศักดิ์ ขันธนิยม ผู้ประสบภัยวาตภัย ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 12.30 น. นางอนงค์ศรี สิมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นางพัชนี นิลวัตร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล เข้าเยี่ยมบ้านนายวีระศักดิ์ ขันธนิยม ผู้ประสบภัยวาตภัย ทำให้กิ่งไม้ใหญ่หล่นทับบ้านเรือนเสียหาย ราษฎรตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
 
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8